Digitala Mötesplatsen är en plats där medborgare kan träffas och följa den digitala omställningen i samhället.

Digitala Mötesplatsen startade som volontärprojekt under våren 2019 av Helena Englund. Verksamheten bedrevs i Gävle Folkets Hus parallellt med verksamheten i hennes utbildningsföretag. Digitala Mötesplatsen var öppen varje vardag mellan 09:00-16:00 och där fanns instruktörer och tolkar som kunde hjälpa till.

Personer med behov av stöd för att hantera vår nya digitala värld kunde besöka den Digitala Mötesplatsen för att få hjälp med att exempelvis installera och hantera BankID och lösenord för att på så sätt kunna kontakta myndigheter och välfärdstjänster som Kommun, Region, Försäkringskassa, Vårdinrättningar, Arbetsförmedling men även att lära sig betala räkningar, beställa biljetter, googla, skicka e-post och swisha.

Nu flyttar den Digitala Mötesplatsen ut i molnet där vi med digitala möten vill hjälpa och stötta alla att kunna vara delaktiga i den digitala omställningen.

Vi kommer att hålla digitala möten, med olika teman på samhällsfrågor kring digitalisering, som alla kan ta del av och på så sätt informeras och känna sig delaktiga i digitaliseringsprocessen.

Det kommer att finnas en telefonsupport för dom som behöver hjälp att komma in i den digitala världen.