Till nästa möte på Digitala Mötesplatsen har vi bjudit in Daniel Forslund och Simon Nilsson som talare. Daniel Forslund är verksam inom Sveriges Kommuner och Regioner som ordförande i SKR:s beredning för digitalisering. Simon Nilsson är utvecklingschef för Hälso och sjukvård i Region Gävleborg.