Uncategorized

Digital Säkerhet med Peter Forsbeck 5e april

Digital säkerhet är viktigare än någonsin. Den digitala närvaron för privatpersoner, företag och myndigheter kräver kunskap och rutiner som håller livet online säkert och tryggt. Därför arrangerar vi nu ett webinar med IT-säkerhetsexperten Peter Forsbeck. Peter Forsbeck har under årens lopp arbetat med IT som IT-chef, konsultchef och utbildare. Peter har lång erfarenhet av IT-säkerhet och håller sedan ett par år en grundläggande informationssäkerhets kurs i Lexicons regi. Idag arbetar Peter på The Service Corporation. Ett företag som globalt erbjuder teknisk suppor

Uncategorized

Digitala Möten

Till nästa möte på Digitala Mötesplatsen har vi bjudit in Daniel Forslund och Simon Nilsson som talare. Daniel Forslund är verksam inom Sveriges Kommuner och Regioner som ordförande i SKR:s beredning för digitalisering. Simon Nilsson är utvecklingschef för Hälso och sjukvård i Region Gävleborg. Mötesanmälan